ALGEMENE VOORWAARDEN

FACTUURVOORWAARDEN

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Ieperstraat 35, 8560 Moorsele, zonder korting behoudens anders luidende overeenkomst bij bestelling.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 5% per maand op het factuurbedrag met een minimaal bedrag van € 5,-.

3. Elk bezwaar moet gemeld worden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.

TICKETVOORWAARDEN

Voor de verkoop van tickets voor haar evenementen doet vzw Toneelgroep Hoger Op Moorsele beroep op de diensten van TicketWinkel.be (KD-ITS BVBA - BE 0630.623.724). Ticketwinkel levert een complete all-in service voor het beheer en de opvolging van onze ticketverkoop. Dit maakt dat als er problemen zijn met uw reservatie(s) of ticket(s) u contact moet opnemen met Ticketwinkel en bijgevolg niet met ons als organisator van het evenement. U kunt in contact komen met TicketWinkel via verschillende kanalen, raadpleeg hun contactpagina voor de accurate contactgegevens.

De algemenen voorwaarden uitgegeven door TicketWinkel.be (KD-ITS BVBA) zijn altijd van toepassing bij uw aankoop(en) van ticket(s) die u doet voor evenementen die door ons Hoger Op Moorsele georganiseerd worden en waar de ticketverkoop via onze partner in ticketverkoop (ticketwinkel.be) verloopt.