1 - 2 april 2023 @ OC De Stekke "Brems!"

MISSIE EN VISIE.

Onze missie is om in groepsverband creatief en dynamisch amateurtoneel te brengen ongeacht het genre toneel. De bedoeling is een zo breed mogelijke laag van de bevolking te animeren en te stimuleren voor de toneelkunst. We zijn ervan overtuigd dat vriendschap en samenhorigheid het cement is van een amateurtoneelgezelschap. We willen onze toneelopvoeringen op een zo hoog mogelijk niveau brengen, waarbij de toeschouwer ervaart dat we eerlijk en enthousiast met het medium toneel bezig zijn. Toneel is dan ook een voortdurende vorming van culturele vrijetijdsbesteding.