COOKIES

vzw Toneelgroep Hoger Op Moorsele (hierna genoemd als: Hoger Op Moorsele)
met maatschappelijke zetel te Ieperstraat 35, 8560 Moorsele, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid.

Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres, of via ons contactformulier. Hoger Op Moorsele vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Wij willen ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Hoger Op Moorsele haar online-diensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemaklelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Hoger Op u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom men dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren.

Uw privacy en gebruiksvriendelijkheid

We willen namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze online-diensten zoveel mogelijk waarborgen. Daarom hebben we geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle online-diensten van Hoger Op, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die we nu of in de toekomst aanbiedt of zullen aanbieden en die toegang geven tot onze content. Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Wijzigingen

We kunnen het cookiebeleid op elk moment wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Van deze wijzigingen zal er altijd een melding gedaan worden op de homepagina van onze website (www.hogeropmoorsele.net)

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookie-bestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een lijst van alle soorten cookies die Hoger Op Moorsele op zijn websites gebruikt.

Door Hoger Op Moorsele gebruikte cookies;

  1. GOOGLE ANALYTICS
    We maken gebruik van "Google Analytics" om het zoek-gedrag van onze websitebezoeker te analyseren en zo onze website beter te maken. Er zijn strikte afspraken gemaakt met Google wat  zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Na 26 maanden wordt de data automatisch verwijderd.

Pagina voor het laatst gewijzigd op dinsdag 23 juni 2020.  (versie 1.0)