DISCLAIMER

Deze website (www.hogeropmoorsele.net) is eigendom van;

vzw Toneelgroep Hoger Op Moorsele (hierna genoemd als: "Hoger Op Moorsele")

met maatschappelijke zetel op volgend adres;
Ieperstraat 35, 8560 Moorsele (Wevelgem)

 

Door de toegang tot en het gebruik maken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Hoger Op Moorsele zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, het zij van Hoger Op Moorsele zelf of van derden, bijvoorbeeld inhoud van uitgeverijen waarmee wij samenwerken en auteurs van de toneelstukken die wij opvoeren of opgevoerd hebben. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag er niets van deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Hoger Op Moorsele daar vooraf de schriftelijke toestemmingen voor heeft gegeven.

De inhoud van deze website (www.hogeropmoorsele.net) met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hoger Op Moorsele of rechthoudende derden zoals bijvoorbeeld onze sponsors, auteurs of uitgeverijen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Hoger Op Moorsele levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site beschikbaar zijn, zal Hoger Op Moorsele de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Hoger Op Moorsele kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden. Hoger Op Moorsele geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van haar website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Hoger Op Moorsele kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Mailverkeer

Onze email berichten zijn is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Hoger Op Moorsele garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen, verwerkt nog beantwoord, dit omdat het tijdige ontvangen van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Hoger Op Moorsele te corresponderen, accepteert u dit risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website (www.hogeropmoorsele.net). In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van vzw Toneelgroep Hoger Op Moorsele gevestigd is, bevoegd.