STRUCTUUR VAN ONZE VERENIGING.


Een toneelproductie brengt héél wat meer met zich mee dan enkel en alleen teksten leren, repeteren en het opvoeren. Vooraleer u als toneelliefhebber kan komen genieten van een toneelvoorstelling zijn wij al maanden bezig met de voorbereidingen.

In onze vereniging zijn er zes actieve werkgroepen, iedere werkgroep heeft één verantwoordelijke (coördinator). Deze personen vormen eveneens de vaste bezetting van de 'Productie Vergadering' (artistieke leiding) en de 'Algemene Vergadering' (zakelijke leiding). Door deze structuur komt onze zakelijke en artistieke leiding samen met onze praktische werking tot één krachtig team.

Dit alles met voldoende inspraak en feedback van onze leden dankzij de twee ledenvergaderingen per seizoen.BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan bestaat uit de wettelijke vertegenwoordigers van de vereniging, deze houden zich voornamelijk bezig met de zakelijke leiding van de vzw.


ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering bestaat uit het bestuursorgaan en de coördinatoren van onze werkgroepen, deze houden zich voornamelijk bezig met bestuurlijke beslissingen.PRODUCTIE VERGADERING

De productie vergadering bestaat uit de coördinatoren van onze werkgroepen en de regie. Deze wordt samengeroepen i.f.v. de planning en uitvoering van een productie.


REGIE

De regie bestaat uit één of meerdere regisseurs met eventuele assistent(en) en de techniek. Deze vormen een sterk team en geven samen met de voltallige cast elk toneelstuk vorm.WERKGROEP DECOR

De werkgroep decor bestaat uit een team van handige en creatieve mensen die voor elke productie opnieuw een prachtig functioneel en decoratief decor opbouwen. 


WERKGROEP PUBLICITEIT

De werkgroep publiciteit staat in voor de zichtbaarheid bij ons publiek zowel offline als online, ook de sponsoring en de persberichten schrijven maakt deel uit van hun taken.


WERKGROEP VERKOOP

De werkgroep verkoop verzorgt de financiële kant van een productie, zij vervullen een vertrouwenstaak en doen de opvolging en verkoop van de tickets en de drankbonnen.


WERKGROEP BACKSTAGE

De werkgroep backstage is cruciaal tijdens een productie en gaat hand in hand met de regie. Zij verzorgen de grime, de rekwisieten en de scène wissels.  


WERKGROEP CATERING

De werkgroep catering heeft de belangrijke taak om jou als bezoeker maar ook alle vrijwilligers en de backstage te voorzien van spijs en drank op onze voorstellingen.


WERKGROEP LEESCOMMISSIE

De werkgroep leescommissie heeft als hoofdtaak het lezen en kritisch beoordelen van nieuwe toneelteksten, aan de hand van die beoordelingen creëren zij een eigen 'TheaterBiB'.LEDENVERGADERING

De ledenvergadering is een vrijblijvende vergadering die per seizoen tweemaal wordt georganiseerd (na iedere productie) met een aansluitende receptie. Het doel van deze vergadering is het informeren van de leden en feedback te krijgen.