HISTORIEK, VAN ONTSTAAN TOT NU.


1937  |  DE GEBOORTE VAN 'HOGER OP'.


Hoger Op, da's een vriendengroep door de toneelmicrobe gebeten! We gaan even terug in de tijd en schrijven 1937, met aan het roer van de parochie pastoor Leroeye. Naar aanleiding van zijn gouden jubileum schonken zijn parochianen een parochiale zaal, een gebouw op grond door de zusters ter beschikking gesteld..

Rond dezelfde tijd kwamen regelmatig wat jonge mannen samen in het zaaltje van ‘Den Tap’ – nu de burgerwoning nr. 4 in de Damberdstraat – en smeedden het plan om met halfvasten 1937 een toneelvoorstelling op te voeren in “De patronage”. De keuze viel op de operette ‘Hoger Op’, waarvan de voorstellingen een succes waren. De vereniging ‘Hoger Op’ – naar de titel van de operette – werd boven de doopvont gehouden en bleef tot op heden, weliswaar met ups en downs, bestaan.

De nieuwe vereniging groeide en bloeide. Er volgden opvoeringen van de operette in naburige gemeenten en zelfs tot in de stadsschouwburgen van Kortrijk en Ieper. In jubileumjaren werd het stuk meermaals hernomen. Ook ‘Waar de sterre bleef stille staan’ werd in het eerste seizoen van ‘Hoger Op’ opgevoerd en werd ook nog in latere kerstperiodes geafficheerd.

1960  |  OPKOMST VAN DE VROUW.


In de beginperiode bestond het spelerspotentieel alleen uit mannen. In die tijdsgeest werden actrices niet toegelaten. De mogelijkheid bestond dat ze de mannelijke tegenspelers in verleiding zouden brengen en dat moest vermeden worden. Remi Commeyne was in die beginjaren vrouw van dienst in talrijke stukken. Met de komst van o.a. Claire Demuynck binnen Hoger Op, werd in de jaren zestig de weg geëffend voor vrouwen op de planken.

In die jaren kende de vereniging heel wat bijval. Het trouwe publiek kon ieder seizoen tweemaal naar ‘t concert. Er was voor elk wat wils. Naast operettes – toen was er schijnbaar veel zangtalent in de rangen van Hoger Op – passeerden blijspelen, komische stukken, kluchten, volkse stukken… de revue.

1997  |  ZESTIGJARIG BESTAAN.


Naar aanleiding van ons zestigjarig bestaan kreeg de vereniging de eretitel 'Koninklijk' toegewezen. Deze werd meteen aan onze naam en toenmalige logo toegevoegd. Tot op de dag van vandaag zijn wij vereerd deze titel te hebben mogen ontvangen.

2005  |  HOGER OP VERHUISD.


Maar ook zorgen staken de kop op. De vaste stek, de ‘Prochiezaele’ werd in opdracht van de zusters omgebouwd tot gymzaal. Dan maar op zoek naar een andere locatie.  De feestzaal van ‘ Den ouden Bond’ op de hoek van de Sint-Jansstraat en de Vrijstraat was toen het enige lokaal waar voorstellingen konden plaats vinden. Al gauw werd gestart met de bouw van ‘Den Nieuwen Bond’ in de Damberdstraat en de vereniging verhuisde mee. De voorstellingen konden plaats vinden in de feestzaal. In 2005 echter ging ‘Den Bond’ op slot en moest men plaats ruimen voor de bouw van een appartementsgebouw. Zo geraakte ‘Hoger Op’ wat aan lager wal. Gelukkig werd een helpende hand gereikt en werd er voortaan in ‘De Klokke’ gerepeteerd en gespeeld. De ruimte viel wat krap uit, maar het contact met het publiek was intenser.

2007  |  OPENING OC DE STEKKE.


Het jaar 2007 was een mijlpaal voor onze vereniging. Het ontmoetingscentrum 'De Stekke' opende zijn deuren. De regisseurs konden van heel wat meer mogelijkheden gebruik maken: een grote acteerruimte, belichting, klank, akoestiek .... . Door de jaren heen werden door de mensen van de technische ploeg, onder de leiding van Tuur (Arthur Vanlerberghe), heel wat decorstukken gemaakt, die jammer genoeg weer moesten worden afgebroken bij een gebrek aan opslagruimte.

2012  |  SPELERSTEKORT.


2012 was een kantelmoment voor het bestaan van onze vereniging, om onze toeschouwers in de toekomt nog te kunnen laten genieten van te toneelkust werd er besloten om ons tijdelijk door het toen acute spelerstekort te focussen op één enkele productie per seizoen. De opvoeringen in het najaar (november) bleven bestaan.

Naast de afschaffing van de tweede volwassen productie door het spelerstekort bleef hoger op wel zijn medewerking verlenen aan tal van activiteiten en initiatieven uitgaande van de gemeente of van andere verenigingen. Zoals het tweejaarlijkse Theater Lokaal en gelegenheidsoptredens. 

2016  |  DE GEBOORTE VAN ONZE JEUGDWERKING.


In 2016 werd er gestart met een jeugdwerking waarbij de jeugdige spelers hun acteertalenten kunnen naar voor brengen. Jaarlijks geven ze in het voorjaar een voorstelling. In het begin werden deze voorstellingen opgevoerd in het zaaltje 'De Klokke', dit om de grote kost van 'De Stekke' te vermijden. Al snel werd het een succes bij ons publiek en was 'De klokke' te klein geworden voor onze jeugd. 

2020  |  CULTUUR OP PAUZE.


Zoals elk jaar beloofde 2020 weer een jaar te worden met vele (culturele) evenementen, ook bij ons waren er plannen om er weer een top jaar van te maken. Tot de cultuur op pauze werd gezet en alle evenementen één voor één werden geannuleerd. Ook wij namen de beslissing om alle geplande activiteiten in de toekomst te schrappen voor onbepaalde tijd. Dit met zeer veel spijt in ons toneelhart, maar onze gezondheid gaat voor op ons sociale en culturele leven dus drukken we samen even op de pauzeknop.

2021  |  EEN VALSE HEROPSTART.


Na een periode van "corona-ellende" kregen we het verlossende nieuws dat culturele evenementen weer mogen! Yess, eindelijk, klonk het bij al onze leden. We kunnen weer doen wat we leuk vinden, repeteren, acteren en gezellig samenzijn. Zo gezegd zo gedaan, we starten meteen met de voorbereidingen voor een nieuwe productie. Naast een doorstart na corona, kunnen we ook spreken van een 'nieuwe' start, namelijk onze nieuwe huisstijl die voor het eerste gebruikt zal worden en de intrede van ons online ticketverkoopsysteem waarmee we het u als bezoeker eenvoudiger en eigentijdser maken om tickets te bestellen.

Maar,.... Hoe voorzichtig we ook geweest zijn en met alle voorzorgen die we genomen hadden heeft corona toch een tweede pauze veroorzaakt in onze werking. Na een besmetting binnen de cast van het nieuwe stuk die gespeeld zou worden in november. Het stuk werd meteen uitgesteld. En de voorjaarsproductie meteen geannuleerd.

2022  |  TERUG VAN WEGGEWEEST.


We zijn terug van weggeweest! Ein-de-lijk kunnen we weer doen wat we graag doen. U als bezoeker laten genieten van een avondvullende toneelvoorstelling. We zijn er dan ook meteen in gevlogen en presenteren u dit najaar het nieuwe stuk "Lijk Gezocht!", een thriller komedie met alle ingrediënten aanwezig om er een leuk pareltje toneelkunst te worden.

Alle harde werk die verricht is tijdens de 'corona'-jaren kan nu ook eindelijk naar buiten gepresenteerd worden. Zo kan er nu online gereserveerd worden via een online ticketverkoop. Zit onze vereniging ook in een nieuw jasje en kunnen we dit nu echt laten zien tijdens onze komende seizoenen. 

...